Weekschema's aanmaken
Hanne Timmerman avatar
Geschreven door Hanne Timmerman
Meer dan een week geleden bijgewerkt


Bij het opmaken van een planning is het belangrijk te weten:

  • wie wanneer wel of niet werkt

  • wie vaste thuiswerkdagen aanhoudt

  • of er feestdagen zijn

  • wanneer het bedrijf collectief sluit

  • wat de werkuren van het bedrijf zijn

  • ...

Om met dit alles toch eenvoudig en vlot te kunnen inplannen kan er gewerkt worden met weekschema's.

Bovendien kan je verschillende weekschema's voor verschillende periodes aanhouden. Denk bijvoorbeeld aan een apart schema voor de winter- en de zomerperiode. Daarnaast kunnen er ook verschillende schema's zijn per team, of per persoon. Zo kan je bijvoorbeeld aparte schema's aanmaken voor mensen die vaste thuiswerkdagen aanhouden.

In Prixo is het zo dat er prioriteit wordt gegeven:


Het aanmaken van verschillende schema's

  1. Klik binnen jouw account op het tandwiel dat naast jouw naam staat bovenaan rechts.

2. Klik op "weekschema's"
3. Ga naar het tabblad weekschema's om te starten


Het is belangrijk om standaard 1 weekschema aan te maken dat overkoepelend is voor de hele onderneming.


4. Klik op het plusteken bovenaan rechts
5. Vul het schema in op basis van de werkdagen en -uren van de onderneming.

Je kan een kleur toekennen aan het schema om in de planning te kunnen opvolgen welk schema er is toegepast.

6. Klik op aanmaken
Nu kan je telkens verschillende schema's gaan aanmaken a.d.h.v. bovenstaande stappen.

Bekijk ook:

Was dit een antwoord op uw vraag?