Bij het opmaken van een planning is het belangrijk te weten:

  • wie wanneer wel of niet werkt

  • er feestdagen zijn

  • er sluitingsdagen zijn

  • de werkuren van het bedrijf

  • ...

Om met dit alles toch eenvoudig en vlot te kunnen inplannen kan er gewerkt worden met weekschema's.

Zo kan je bijvoorbeeld een werkschema maken voor de winterperiode en een werkschema voor de zomerperiode. Daarnaast kunnen er ook verschillende schema's zijn per team of per persoon.

In Prixo is het zo dat er prioriteit wordt gegeven:


Het aanmaken van verschillende schema's

  1. Klik binnen jouw account op het tandwiel dat naast jouw naam staat bovenaan rechts.

2. Klik op "weekschema's"
3. Ga naar het tabblad weekschema's om te starten


Het is belangijk om standaard 1 weekschema aan te maken dat overkoepelend is voor de hele onderneming.


4. Klik op het plusteken bovenaan rechts
5. Vul het schema in op basis van de werkdagen en -uren van de onderneming.

Je kan een kleur toekennen aan het schema om in de planning te kunnen opvolgen welk schema er is toegepast.

6. Klik op aanmaken
Nu kan je telkens verschillende schema's gaan aanmaken a.d.h.v. bovenstaande stappen.


Bekijk ook:

Heeft u het antwoord gevonden?