Tijdsregistratie opvolgen
Hanne Timmerman avatar
Geschreven door Hanne Timmerman
Meer dan een week geleden bijgewerkt


De tijdsregistratie van werknemers opvolgen op een project, gebeurt via tijdsregistratie.

 1. Ga naar tijdsregistratie in de navigatie aan de linkerkant. Nu krijg je een overzicht van alle werknemers en de data van de huidige week.

 2. Ga naar de juiste week of data a.d.h.v. de pijltjes bovenaan rechts.

3. Zoek naar de werknemer van wie je de tijdsregistratie wil bekijken.

 • De vakjes die groen worden weergegeven met zijn dagen en uren die werden ingevuld door ofwel de werknemer of door de de planner en die werden goedgekeurd/geaccepteerd.

 • De vakjes waarin 0:00 staat, zijn data waarop een taak moet worden uitgevoerd maar waarop nog geen tijdsregistratie werd geplaatst.

 • De vakjes die volledig gevuld zijn met een kleur, zijn gelinkt aan één van de types afwezigheden. bv: paars = verlof

Tijdsregistratie ingeven

Als planner kan je zelf bij de nog niet ingevulde vakjes een tijdsregistratie van die dag gaan toevoegen.

 1. Klik op het vakje waar je registratie wil gaan toevoegen

Onderstaande melding wordt weergegeven. 

2. Klik op het potloodje onderaan om tracking te gaan ingeven. 

3. Vul alle gegevens in. Je kan eventueel de gegevens van de klant of het project gaan aanpassen in vergelijking met initieel opgegeven.

 • Vergeet de prestaties van de machines niet te registreren!
  Bij machines kan je selecteren welk toestel gebruikt werd en voor hoeveel dagen, uren of km.

 • Vergeet de artikelen niet te registreren!
  Bij artikelen kan je selecteren welk toestel gebruikt werd en wat de hoeveelheid was.

4. Het systeem geeft mee door wie de timetracking is aangevuld a.d.h.v. het account waarmee werd ingelogd.

5. Je kan beslissen of je enkel een timetracking ingeeft of dat de taak ook is afgewerkt. Indien de taak is afgewerkt, klik je het schuifbalkje aan.

6. Nu kan je de timetracking goedkeuren: Klik op accepteren

INTERESSANT: Er wordt een melding gegeven indien de registratie van 2 taken elkaar overlappen. Ook wanneer er nog geen registratie is toegevoegd, ontvang je hiervan een alert. 

Tijdsregistratie ingeven via de app

 1. Ga naar de optie 'uren'. In het rood wordt aangegeven hoeveel tijdsregistraties nog ingevuld moeten worden.

Hier krijg je een overzicht van de volledige werkweek.

2. klik de dag aan waarvan je de tijdsregistratie wil doorvoeren

3. klik op de taak waarvan je de tijdsregistratie wil invullen en klik op opslaan.

De geregistreerde uren bekijken

Als je wil bekijken op welke taak en de details van de geregistreerde: klik je op het vakje van die bepaalde datum.

Dan krijg je het overzicht van de taak.

Daarnaast kan je steeds een doorgevoerde tijdsregistratie terug ongedaan maken door op het pijltje onderaan de tijdsregistratie te klikken. 

Bekijk ook:

KERNWOORDEN

timetracking goedkeuren, tijdsregistratie goedkeuren, machines registreren, prestaties toevoegen, machineprestaties

Was dit een antwoord op uw vraag?